Neem contact op
HOBART NEDERLAND
Pompmolenlaan 12
3447GK WOERDEN
+31 348 462626
Roadmap
Contact
Product vergelijk
Vergelijk producten


Vergelijkingstabel
HOBART

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING HOBART NEDERLAND B.V.
Laatst geupdated: 24/09/2021

Bedankt voor het bezoeken van onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten.
De bescherming van uw persoonlijke data is van het grootste belang voor ons. Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen ondernomen om zeker te zijn dat wij en onze toeleveranciers voldoen aan de data protectie reguleringen in overeenstemming met de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).
De volgende data protectie regelementen zijn bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke data opslaan, gebruiken en verwerken.
U kunt onze website geheel bezoeken zonder het laten vastleggen van uw persoonlijke data, als u meer te weten wilt komen van onze producten. Elk toegangsverzoek of het downloaden van een bestand wordt op de website bewaard. Deze data wordt opgeslagen voor intern systeem gerelateerd gebruik en voor statistische doelen. De volgende data wordt opgelagen: naam van het gedownloade bestand, datum en tijd van ontvangst, verzonden volume van de data, notificatie van succesvolleontvangst, web browser en ontvangend domein. Desondanks wordt geen van uw persoonlijke data verzonden als resultaat. De informatie wordt apart opgeslagen van de persoonlijke data die mogelijk is verzonden. Bovendien worden de IP addressen van de ontvangende computers opgeslagen. U kunt onderstaand meer informatie over de data processen vinden:

1.    ALGEMENE PRIVACYVERKLARING
Na het lezen van deze privacyverklaring, die deel uitmaakt van de algemene voorwaarden van deze
website www.hobart.nl, zult u weten:

 • Hoe we uw gegevens gebruiken
 • De juridische basis voor het verwerken van uw informatie
 • Wat te doen bij klachten of vragen
 • Toegang tot en openbaarmaking van persoonlijke informatie
 • Wijzigingen in deze kennisgeving
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen

2.    CONTACT INFORMATIE
Als u informatie over ons privacy beleid wilt aanvragen, kunt u ons e-mailen of schrijven naar:
HOBART Nederland B.V.
Afd. informatie beheer inzake AVG
Pompmolenlaan 12
3447 GK Woerden
e-mail: avg@hobart.nl
Internet: www.hobart.nl

3.   HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN INORMATIE
Persoonlijke data is informatie gerelateerd aan uw identiteit. Dit omvat informatie als uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en emailadres.
Onderstaand kunt u gedetailleerde informatie vinden over hoe wij uw data verwerken en voor welke doelen.

4.    JURIDISCHE BASIS VOOR HET VERWERKEN VAN UW INFORMATIE
Als u een bezoeker van de Europese Unie bent, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en
gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie af van de persoonlijke informatie in
kwestie en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen we echter uw persoonlijke informatie alleen verzamelen als we de
persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u te sluiten, of als de verwerking in onze
legitieme belangen is en niet wordt ondermijnd door uw gegevensbeschermingsbelangen of
fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting
hebben om persoonlijke informatie van u te verzamelen of anderszins persoonlijke informatie nodig
hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als wij u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste
of om contact met u op te nemen, zullen we dit op het relevante moment kenbaar maken en u
adviseren of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens verplicht is of niet (en van de mogelijke
gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).
Ook als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme
belangen (of die van een derde partij), zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die
legitieme belangen zijn.
Als u vragen heeft over of nadere informatie nodig hebt met betrekking tot de rechtsgrondslag
waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via
de contactgegevens die u vindt onder de kop 'Contact met ons opnemen' hieronder.

5.    HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN
Deze privacyverklaring vertelt u wat u kunt verwachten wanneer Hobart Nederland B.V.
persoonlijke gegevens verzamelt.

Dit is van toepassing op informatie die we verzamelen over:

 • aanklagers en andere personen in verband met een klacht of onderzoek met betrekking tot gegevensbescherming of vrijheid van informatie;
 • mensen die onze services gebruiken, bijvoorbeeld die een aanvraag indienen of literatuur opvragen bij ons;
 • mensen die opereren krachtens de algemene verordening gegevensbescherming;
 • sollicitanten, onze huidige en voormalige werknemers.

6.    CONTACT / SERVICE AANVRAAGFORMULIER
Wij zullen enkel uw data van het service- of contactformulier gebruiken om u te voorzien van de gevraagde service of informatie. Wij vragen daarom toestemming door u de volgende alinea te laten bevestigen:
"Door dit formulier in te zenden, ga ik akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke data met als doel het contact opnemen met mij, of het verwerken van mijn aanvraag. Ik bevestig hierbij ook dat ik me bewust ben van de notities en uitleg in de Privacy verklaring en dat ik deze accepteer. [link naar de Privacy verklaring]."

7.    MENSEN DIE CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA DE SOCIALE MEDIA
Als u contact met ons opneemt via sociale media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn
en YouTube zullen wij op uw vraag reageren en de details gebruiken die u ons hebt verstrekt om
een probleem op te lossen. Uw gegevens worden niet opgeslagen na de voltooiing van uw
aanvraag, tenzij dit noodzakelijk is, in overeenstemming met ons bewaarbeleid.

8.    E-MAILNIEUWSBRIEF
Op onze website bieden wij op verschillende plekken de mogelijkheid tot inschrijving van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief ontvangt u regelmatig aanbiedingen, informatie over campagnes en productinformatie. Door het aanmelden op onze nieuwsbrief geeft u toestemming dat wij uw e-mailadres gebruiken voor advertentie doeleinden. Daarvoor vragen wij op de volgende manier uw toestemming:

"Ja, Ik ga ermee akkoord dat HOBART mij de nieuwsbrief mag toezenden via e-mail en mij mag informeren over de aanbiedingen, campagnes en ontwikkelingen. Ik bevestig hierbij ook dat ik me bewust ben van de notities en uitleg in de Privacy verklaring en dat ik deze accepteer [link naar de Privacy verklaring], met name de informatie in het de alinea "Nieuwsbrief”. Deze toestemming kan ik op elk moment intrekken."
Wij maken gebruik van gespecialiseerde service providers om nieuwsbrieven te versturen. Wij versturen de persoonlijke data die hiervoor nodig is naar onze service providers. De service providers verwerken de persoonlijke data enkel voor ons en in opdracht van ons. Aanhankelijkheid aan de data protectie reguleringen, alsook verplichte veiligheidsmaatregelen, worden door ons verzekerd.
De hierboven genoemde toestemmingsverlening voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Hiervoor kan een link worden gevonden in elke nieuwsbrief die wordt verstuurd.

Als voorzorgsmaatregel willen wij u informeren dat er geen kosten verbonden zijn aan het ontvangen, aanmelden of het opzeggen van onze nieuwsbrieven, anders dan de transmissie kosten volgens de basistarieven. Alhoewel er mogelijk uitzonderingen zijn waar de basistarieven niet gelden (b.v. in landen buiten de E.U. zone).

We gebruiken een externe provider, genaamd Inxmail, om onze e-mailmarketingcampagnes te
leveren. We verzamelen statistieken over e-mail open rates en clicks, gebruikmakend van standaard
technologieën om ons te helpen onze communicatie te monitoren en te verbeteren.
We zullen de naleving van AVG /GDPR bevestigen aan elke e-mailprovider die we gebruiken,
voordat we hun diensten gebruiken. We maken gebruik van e-mailcommunicatie wanneer we
contact opnemen met onze huidige klanten, op basis van de wettelijke basis van legitiem belang en
in sommige gevallen het voldoen aan contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld kennisgeving van
wijziging in de algemene voorwaarden. Als we gegevens kopen voor gebruik voor (email)
communicatie, zullen we publiceren waar we deze gegevens hebben gekocht en een
mogelijkheid bieden voor de ontvangers om van onze verzendlijst te worden verwijderd.
Voor het digitaal versturen van onze facturen maken wij gebruik van order2cash. Zij versturen de
facturen met het email adres noreply@notifications.order2cash.com.

9.    MENSEN DIE ONS BELLEN
We bieden ondersteuning aan potentiële en huidige klanten, leveranciers en andere derde partijen.
Wanneer u ons belt, nemen we dit gesprek niet op. Als we uw aanvraag moeten verwerken,
verzamelen we alleen de relevante informatie om dit te doen. Dit kan worden doorgegeven aan
interne afdelingen, externe partijen (bijvoorbeeld servicemonteurs) om het onderzoek zo snel
mogelijk op te lossen.

10.    MENSEN DIE ONS E-MAILEN
Elke e-mail die ons wordt toegestuurd, inclusief eventuele bijlagen, kan door ons worden gemonitord en gebruikt om redenen van beveiliging en voor het toezicht op de naleving van ons IT-beleid. Email monitoring of software om e-mails te blokkeren kan ook worden gebruikt. Houd er rekening mee dat u de verantwoordelijkheid hebt ervoor te zorgen dat elke e-mail die u naar ons verzendt, binnen de grenzen van de wet valt.

11.    MENSEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN HOBART NEDERLAND B.V.
We werken met externe serviceproviders, zoals servicecontractanten, vervoersbedrijven en andere
toeleveranciers. Om met sommige vragen van klanten om te gaan, moeten we informatie met deze
derde partijen delen, maar ze krijgen alleen de informatie die nodig is om het onderzoek te voltooien.

We moeten de details bijhouden van de mensen die de service hebben aangevraagd om deze te
leveren. We gebruiken deze gegevens echter alleen om de service te verlenen die de persoon heeft
aangevraagd en voor andere nauw verwante doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld informatie
gebruiken over mensen die een product hebben gekocht om een enquête uit te voeren om te
achterhalen of ze tevreden zijn met het niveau van de service die ze hebben ontvangen. Wanneer
mensen een serviceovereenkomst hebben met onze services, kunnen ze hun overeenkomst op elk
moment annuleren door hun verzoek te mailen naar service@hobart.nl Deze aanvraag wordt
binnen 30 dagen na ontvangst verwerkt en afgerond.

Op het moment dat u klant wenst te worden verstrekken wij mogelijk uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van uw onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door DAS Bedrijfsinformatie, zie: www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/

12.    SOLLICITANTEN, HUIDIGE EN VOORMALIGE HOBART NEDERLAND MEDEWERKERS
Wanneer individuen solliciteren om bij Hobart Nederland B.V. te werken, zullen we de informatie die
zij ons verstrekken alleen gebruiken om hun aanvraag te verwerken en om rekruteringsstatistieken
te monitoren. Wanneer we informatie aan een derde willen bekendmaken, bijvoorbeeld voor
antecedentenonderzoek, zullen we dit niet doen zonder hen van tevoren op de hoogte te stellen en
toestemming te vragen, tenzij de openbaarmaking wettelijk verplicht is.

Persoonlijke gegevens over afgewezen kandidaten worden bewaard in overeenstemming met ons
bewaarbeleid nadat de wervingsprocedure is voltooid en deze zal daarna worden vernietigd.

Zodra een persoon in dienst komt bij Hobart Nederland B.V., zullen we een dossier samenstellen
met betrekking tot hun aanstelling. De informatie in dit dossier wordt beveiligd en zal alleen worden
gebruikt voor doeleinden die direct relevant zijn voor het dienstverband van die persoon. Nadat hun
tewerkstelling bij Hobart Nederland B.V. is beëindigd, bewaren we het bestand in overeenstemming
met de vereisten van ons bewaarplan en wordt het bestand vervolgens verwijderd.

Verenigbare doelen

Over het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we van u verzamelen alleen gebruiken
voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring hierboven of voor doeleinden
die we u uitleggen op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen. Het kan zo zijn dat
we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor andere doeleinden die niet verenigbaar zijn
met de doeleinden die wij u hebben onthuld (zoals wettelijke verplichting, archiveringsdoeleinden in
het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische
doeleinden), waar dit is toegestaan door toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming (zie
ook http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

13.    GEBRUIK VAN ANALYSE TOOLS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies – tekst bestanden die worden opgeslagen op uw computer en welke het mogelijk maken een analyse te maken van uw gebruik van de website. De informatie gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een Google server in de VS en daar ook opgeslagen. Als IP anonymisatie is geactiveerd op deze website, dan zal uw IP adres eerst worden afgekort door Google binnen de E.U. lidstaten. Het volledige IP adres zal alleen in uitzonderlijke gevallen in zijn geheel worden doorgegeven aan de Google server in de V.S. In opdracht van de beheerder van deze website, zal Google deze informatie gebruiken voor de analyse van uw gebruik van de website, om rapportages samen te stellen en om aanvullende services m.b.t. het internetgebruik en het websitegebruik te verlenen. Het vanuit uw browser verstuurde IP adres voor Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere data van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door het aanpassen van instellingen in uw webbrowser software. Maar, we willen benadrukken dat in dit geval u wellicht niet optimaal gebruik kunt maken van alle functies op de website. Verder kunt u de opslag van uw data voorkomen door het downloaden en installeren van een browser plugin via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

14.    SOCIAL PLUGINS
Gebruik van YOUTUBE componenten met extended data protection mode
Wij maken op onze website gebruik van componenten (videos) van YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een bedrijf van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hierbij maken wij gebruik van de "extended data protection mode" optie verzorgd door YouTube. Als u één van onze pagina's opent met een geïntegreerde video, dan zal er een connectie worden gelegd naar de YouTube servers en uw browser wordt dan geïnstrueerd om de content weer te geven op de Internet pagina.

Volgens informatie van YouTube, zal in de "extended data protection mode" uw data alleen worden doogestuurd naar de YouTube server als u de video bekijkt. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, zal informatie worden toegewezen aan uw YouTube account. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij YouTube, voordat u onze website bezoekt.

Google voorziet u van meer informatie over de data bescherming via de volgende link:

policies.google.com/privacy

Gebruik van google maps
Wij maken op onze website gebruik van een "Google Maps" component van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, verder genoemd "Google". Google maakt een cookie aan wanneer u "Google Maps" opent, dit om gebruikersinstellingen uit te voeren voor het weergeven van de site. Deze cookie wordt doorgaans niet verwijderd indien u uw browser sluit, maar in plaats daarvan verloopt de cookie na een bepaalde periode, als u hem niet voortijdig verwijdert.

Als u niet akkoord gaat met de verwerking van uw data dan heeft u de optie om de "Google Maps" service te deactiveren en zo te voorkomen dat de data wordt doorgegeven aan Google. Dit doet u door de JavaScript functie in uw browser te deactiveren. Maar, wij willen benadrukken dat "Google Maps" dan wellicht niet of slechts beperkt kan worden gebruikt in dat geval.

Het gebruik van "Google Maps" en de informatie die wordt gevraagd via "Google Maps" is in navolging van de Google gebruikersvoorwaarden policies.google.com/terms en met de additionele termen en condities voor "Google Maps" www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html.

15.    COOKIES
a) Algemeen

Voor het verbeteren van uw bezoek op onze website en voor het mogelijk maken van verschillende functies, maken wij gebruik van cookies op verschillende pagina's. Het zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw device. Sommige cookies die wij gebruiken worden verwijderd als u uw browsersessie sluit. Andere cookies blijven op uw  device en maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de website. Wij maken gebruik van cookies om de content en advertenties te personaliseren en om uw bezoek aan onze website te analyseren. Wij geven ook informatie over uw gebruik van onze website aan onze partners voor social media, advertentie en analyse doeleinden. U kunt de details vinden op: policies.google.com/technologies/partner-sites.

b) Toestemming
Door het klikken op de toestemmings button op de homepage, gaat u akkoord met het gebruik van de cookies. Toestemming van het gebruik van cookies die niet strict noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website kan op elk moment worden ingetrokken, zonder gevolgen voor de toekomst. Dit kunt u doen door te klikken op de weigerings  button "Cookies afwijzen". Maar, het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van de website beperken.

c) Controle na toestemming
Tevens kunt u uw gegeven toestemming voor cookies beheren of deleten. U kunt hierover meer informatie vinden op: AllAboutCookies.org. U kunt alle cookies deleten en uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies wordt voorkomen. Maar dan zou u soms handmatig instellingen moeten aanpassen, elke keer dat u een website gaat bezoeken, en sommige websites functioneren mogelijk beperkt.

d) Juridische basis
De juridische basis voor het gebruik van cookies is Art. 6, Para. 1 f) van de GDPR. Zoals beschreven in secties a-c, hebben wij legitieme belangen voor het gebruik van cookies en is het gebruik van cookies noodzakelijk voor het bereiken van deze belangen (bijvoorbeeld het legitieme belang van het analyseren van gebruikersgedrag voor optimalisatie van de website beleving). We hebben gechecked of de algemene belangen van de bezoekers op onze website zwaarder wegen dan het gebruik van cookies. Na een algehele evaluatie blijkt dit niet het geval te zijn.

16.    TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE DATA
U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als u uw persoonlijke gegevens wenst op te vragen, te corrigeren, bij te werken of wil verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de onderstaande rubriek "Contact met ons opnemen".
 • Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die u vindt onder de kop 'Contact met ons opnemen' hieronder.
 • U hebt het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die we u op elk moment toezenden. U kunt dit recht uitoefenen door op de link "afmelden" te klikken in de e-mails die we u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens die u vindt onder de kop 'Contact met ons opnemen' hieronder.
 • Als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wij voorafgaand aan uw opname hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke informatie die is uitgevoerd op grond van andere wettelijke gronden dan toestemming.
 • U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun
gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming.

17.    OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE DATA
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende categorieën ontvangers:

Onze zusterbedrijven, externe dienstverleners en partners die onze gegevens verwerken
(bijvoorbeeld om de levering van, de functionaliteit van, of de verbetering van de beveiliging van
onze website te ondersteunen) of die anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden
die in deze privacyverklaring worden beschreven worden aan u meegedeeld wanneer wij uw
persoonlijke gegevens verzamelen.

 • Alle bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partijen waarvan wij vinden dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of ( iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • Een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze bedrijfsactiviteiten, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke gegevens alleen moet gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring;

Elke andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

18.    INTERNATIONALE OVERSCHRIJVINGEN
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in landen buiten de
Europese Unie, bijvoorbeeld als wij uw informatie delen met zusterbedrijven en / of serviceproviders
die zijn gevestigd of actief zijn buiten de EU. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten
hebben die verschillen van de wetten in uw land.

19.    WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13/06/2018.

20.    KLACHTEN OF VRAGEN
Hobart Nederland B.V. probeert aan de hoogste normen te voldoen bij het verzamelen en gebruiken
van persoonlijke gegevens. Om deze reden nemen we alle klachten die we hierover ontvangen zeer
serieus. We moedigen mensen aan het ons onder aandacht te brengen als ze denken dat onze
verzameling of het gebruik van informatie oneerlijk, misleidend of ongepast is. We zouden ook graag
suggesties ontvangen om onze procedures te verbeteren.

Deze privacyverklaring bevat geen volledige informatie over alle aspecten van de verzameling en
het gebruik van persoonlijke gegevens door Hobart Nederland B.V. We geven u echter graag
aanvullende informatie of toelichting. Alle verzoeken hiervoor moeten naar het adres
worden gestuurd, zoals vermeld in punt 2.

 

top