Neem contact op
HOBART NEDERLAND
Pompmolenlaan 12
3447GK WOERDEN
+31 348 462626
Roadmap
Contact
Product vergelijk
Vergelijk producten


Vergelijkingstabel
HOBART

Milieubeleid

HOBART GmbH heeft zich gecommiteerd om continu het energieverbruik te reduceren en de CO2 uitstoot te beperken zoals opgenomen in het duurzaamheidsbeleid. Dit wordt continu verbeterd en leidt tot een duurzame prestatie, HOBART introduceerde hiervoor een energie management systeem.

 

Het succes van ons bedrijf is gebaseerd op het ondernemingsbeleid, maar ook op de ambitieuze duurzaamheidsdoelen die zijn vastgelegd in de "code of practice" van de ITW Group. Deze doelstellingen gaan een stuk verder dan dat de wetgeving vereist.

HOBART is daardoor in staat om te analyseren, te monitoren en alle parameters te controleren en zo vast te stellen wat de duurzaamheidsprestatie is.

Verkregen inzichten zijn belangrijk in ons continue verbeteringsproces.

Het management is verantwoordelijk voor het promoten van een grotere bewustzijn en verantwoordelijkheden als het gaat om duurzaamheid op de werkvloer.  Om de impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren hebben wij specifieke duurzaamheidsdoelstellingen opgezet, gebaseerd op ons duurzaamheidsbeleid. Regelmatige management reviews verzekeren een correcte uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.

Potentiële impacten op het milieu, resulterend uit verandering van activiteiten, producten of processen worden vooraf onder de loep genomen. Locale milieueffecten van de huidige activiteiten vallen in dezelfde categorie als gevaarlijke bedrijfsprocessen of de geluidsoverlast in de fabriek.

Waterbesparing en afval reductie krijgen veel aandacht, omdat het zo mogelijk wordt om bewust energie te besparen. De toekomst - bewust omgaan of met alle grondstoffen omvat de instandhouding en recycling van ruwe materialen en het beperken van bepaalde stoffen met als doel de impact op het milieu te minimaliseren. Om dit te bereiken, maken we gebruik van milieuvriendelijke technologiën.

Energie besparende maatregelen en het gebruik van groene stroom zijn belangrijke punten van HOBART's beleid. Het bedrijf bekijkt regelmatig de prestaties, zodat energiedoelstellingen daadwerkelijk worden behaald.

Actieve deelname op alle vlakken is van wezenlijk belang om onze fundamentele doelen te behalen.  Iedere werknemer wordt gevraagd naar zijn contributie om het milieu te beschermen en men moet bewust zijn eigen verantwoordelijkheid hierin nemen.

top